Implantologia jest najnowocześniejszą i najlepszą metodą uzupełniania utraconych zębów. 

czy implanty są zdrowe?Dzięki rewolucyjnej technologii możemy odzyskać własny, naturalny uśmiech. Pozostawienie nieuzupełnionego miejsca po usuniętym zębie niesie ze sobą poważne negatywne konsekwencje m.in. zanik kości. Każdy nawet pojedynczy brak zęba należy jak najszybciej odbudować, aby nie dopuścić do nieodwracalnych przesunięć i zmian w układzie zębowo-kostnym. 

Istnieje kilka możliwości uzupełnienia utraconych zębów. Jednym ze sposobów, obok klasycznej protetyki, jest wszczepianie do kości implantów wykonanych z materiału biozgodnego (tytanu). Poprzez wprowadzenie implantu do kości zapobiegamy jej zanikowi. Dlatego też należy uzupełniać implantami brakujące zęby zaraz po ich usunięciu.Wszczepiony implant perfekcyjnie zastępuje korzeń brakującego zęba i stanowi podparcie (filar) dla koron, mostów lub umocowania protez zębowych. Zastosowanie implantów eliminuje konieczność szlifowania zębów oraz poczucie dyskomfortu towarzyszące noszeniu protez. 

     Badania wykazują, że 98,9% zabiegów wszczepienia implantów kończy się powodzeniem.