Na usługi stomatologiczne świadczone przez Centrum Stomatologii Dental Spa Józefosław nasi Klienci otrzymują gwarancję: 

  • 1-roczną na zabiegi szynowania rozchwianych zębów oraz szyny relaksacyjne i protezy akrylowe,
  • 2-letnią na wypełnienia oraz odbudowy kompozytowe,
  • 3-letnią na wkłady koronowo – korzeniowe, korony, mosty i protezy szkieletowe z wyjątkiem elementów akrylowych i zużywalnych elementów retencyjnych. 

Gwarancja nie obejmuje: 

  • uszkodzeń protez powstałych w wyniku niewłaściwego stosowania lub niestosowania się do zaleceń higienicznych,
  • tymczasowych prac protetycznych i tymczasowych wypełnień,
  • zabiegów endodontycznych. 

Aby uzyskać gwarancję Pacjent powinien poddawać się regularnym wizytom kontrolnym (w nie dłuższych niż półroczne odstępach czasowych) i ściśle stosować się do zaleceń związanych z higieną jamy ustnej i właściwym użytkowaniem oddanych prac. Pacjent zobowiązany jest regularnie wykonywać profesjonalne czyszczenie zębów z kamienia i osadu nazębnego oraz fluoryzację. Gwarancja może zostać ograniczona w przypadku świadomego zaniedbania higieny jamy ustnej i niestosowania się Pacjenta do zaleceń dentysty. 

Gwarancja na prace protetyczne uzyskuje ważność w momencie zakończenia wszystkich etapów planu leczenia.