Leczenie endodontyczne, inaczej kanałowe, jest wynikiem powstania nieodwracalnych, zaawansowanych procesów próchnicowych, które docierają w głąb żywych tkanek zęba, tzw. miazgi. W następstwie miazga ulega obumarciu. Oznacza to, że ząb jest martwy. Martwe, nieleczone zęby mają bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu zdrowia całego organizmu.Leczenie kanałowe polega na dokładnym usunięciu zainfekowanej lub nieodwracalnie zmienionej zapalnie miazgi – usunięciu bakterii z kanałów korzeniowych, a następnie szczelnym wypełnieniu, oczyszczonych i zdezynfekowanych, kanałów odpowiednim materiałem. Prawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne pozwala na utrzymanie zęba w jamie ustnej pacjenta przez wiele lat. Do leczenia endodontycznego wykorzystujemy najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne służące do pomiaru długości kanałów korzeniowych, jak również urządzenia do maszynowego ich opracowywania, a także systemy do ich dokładnego, szczelnego wypełniania. Dzięki udoskonalaniu technik endodoncji większość zębów, które w przeszłości byłyby do usunięcia obecnie można uratować. Staramy się, aby leczenie było dla pacjenta jak najmniej uciążliwe, krótkie i komfortowe. Prawidłowo wyleczony kanałowo ząb pozostaje w jamie ustnej bardzo długo i nie daje żadnych objawów niepożądanych.