Odwoływanie wizyt

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem. W interesie pacjenta jest powiadomić DENTAL Spa Józefosław  o rezygnacji z umówionej wizyty, opłata za  zarezerwowany czas lekarza wynosi 100,00 PLN za każde 60 minut. Jak uniknąć tej opłaty? Wizyty standardowe oraz dłuższe niż 30 minut należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem. Odwołać wizytę można wysyłając sms na nr 531-619-620

 • Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej do godz. 12.00 w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 19.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy). Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
 • W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż opisano powyżej DENTAL Spa Józefosław może  obciążyć pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut zaplanowanego spotkania jeżeli czas pracy zespołu nie zostanie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta.
 • W przypadku nie odwołania i niezgłoszenia się na umówioną wizytę DENTAL Spa Józefosław  może obciążyć pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut zaplanowanego spotkania.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować naliczeniem opłaty za odwołaną wizytę. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

 Wizyty endodontyczne

Aby zarezerwować wizytę ENDODONTYCZNĄ (1,5 -2 h) recepcja może poprosić  o uprzednie wpłacenie bezzwrotnej, wliczonej w koszt planowanego zabiegu, opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150 PLN. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana minimum 24 godz ( wizyta poniedziałkowa w pt do godiny 19:00) wcześniej opłata nie podlega zwrotowi. Każdy nowy “pierwszorazowy”pacjent zapisujący się na wizytę ENDODONTYCZNĄ , będzie zapisany na wizytę konsultacyjną do Endodonty.

GWARANCJA OPIEKI – PEWNOŚĆ ŻE JESTEŚ NAJWAŻNIEJSZY

PROTEZA CAŁKOWITA

 • gwarancji udzielamy na maksimum 12 miesięcy,
 • jeżeli brakuje protezy dolnej lub pojedynczych zębów lekarz daje gwarancję tylko na 3-6 miesięcy

PROTEZA SZKIELETOWA

 • gwarancji udzielamy na maksimum 12 miesięcy,
 • wszystkie warunki jak wyżej oraz:
 •  jeśli w czasie oddawania protezy pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe, po 8 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której lekarz może przedłużyć gwarancję do 12 m-c pod warunkiem, że pacjent ma nadal pełne uzębienie.

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE

 • gwarancji udzielamy na maksimum 3 lat,
 • jeśli oprócz uzupełnienia, które wykonuje lekarz pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydajemy tylko na okres 6 miesięcy.

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

 • gwarancji udzielamy na maksimum 1 rok,
 • jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe, lekarz nie może udzielić gwarancji (pacjent podejmuje się leczenia na własne ryzyko !).

WYPEŁNIENIA

 • dajemy gwarancję na maksimum 6 m-c, jednak jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone,
 • gwarancja obowiązuje na okres 6 m-c, gdy pacjent przestrzega regularnych wizyt kontrolnych co 2 miesięcy,
 • na wypełnienia u dzieci nie udzilamy gwarncji.

ENDODONCJIA

 • dajemy gwarancję na maksimum 12 m-c, jednak jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone,

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 • leczenia endodontycznego (kanałowego) ze względu na nieprzewidywalny proces gojenia zapalenia tkanek okołowierzchołkowych..
 • prac tymczasowych – wypełnienia, licówki, korony, mosty, protezy tymczasowe oraz natychmiastowe bezpośrednio po usunięciu zębów
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o braku lub ograniczonej gwarancji, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • leczenia stanów zapalnych zębodołu po ekstrakcji zęba
 • leczenia zapalenia miazgi zęba bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia lub osadzeniu pracy protetycznej – w takiej sytuacji Pacjent ponosi koszty tylko leczenia endodontycznego

 NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA

 • Mechaniczne zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie leczenia endodontycznego (np. pomiędzy wizytami
 •  Urazowe (np. w wyniku uderzenia w koronę protetyczną lub innego nieszczęśliwego wypadku)
 • Powstałe w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • Wynikające z nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej
 • Wynikające z nieprzestrzegania zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • Będące wynikiem współistniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i/lub radioterapią)
 • Spowodowane uzupełnieniem tylko części braków zębowych, co powoduje przeciążenie wykonanego uzupełnienia protetycznego
 • Spowodowane przez korekty wykonane poza Codzienną Stomatologią

Gwarancja traci ważność jeśli pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne co 3 miesięcy, nie zgodził się na wykonanie badania RTG panoramicznego , nie utrzymuje prawidłowej czystości jamy ustnej lub ząb jest w nieprawidłowym zgryzie.