Odwoływanie wizyt

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem. W interesie pacjenta jest powiadomić DENTAL Spa Józefosław  o rezygnacji z umówionej wizyty, opłata za  zarezerwowany czas lekarza wynosi 100,00 PLN za każde 60 minut. Jak uniknąć tej opłaty? Wizyty standardowe oraz dłuższe niż 30 minut należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem. Odwołać wizytę można wysyłając sms na nr 531-619-620

  • Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej do godz. 12.00 w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 19.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy). Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
  • W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż opisano powyżej DENTAL Spa Józefosław może  obciążyć pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut zaplanowanego spotkania jeżeli czas pracy zespołu nie zostanie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta.
  • W przypadku nie odwołania i niezgłoszenia się na umówioną wizytę DENTAL Spa Józefosław  może obciążyć pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut zaplanowanego spotkania.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować naliczeniem opłaty za odwołaną wizytę. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

 Wizyty endodontyczne

Aby zarezerwować wizytę ENDODONTYCZNĄ (1,5 -2 h) recepcja może poprosić  o uprzednie wpłacenie bezzwrotnej, wliczonej w koszt planowanego zabiegu, opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150 PLN. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana minimum 24 godz ( wizyta poniedziałkowa w pt do godiny 19:00) wcześniej opłata nie podlega zwrotowi. Każdy nowy “pierwszorazowy”pacjent zapisujący się na wizytę ENDODONTYCZNĄ , będzie zapisany na wizytę konsultacyjną do Endodonty.