logo_unia

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu: „Inwestycja w innowacyjne technologie szansą na zaistnienie na rynku usług stomatologicznych”.

Nazwa Beneficjenta: PACHULSKA LISIAKIEWICZ – LEKARZE DENTYŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA

Wartość  projektu: 747 564,00 PLN

Wartość dofinansowania: 358 083,15 PLN

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego centrum stomatologicznego oferującego usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, protetyki, chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek wachlarza nowoczesnych usług wykonywanych na innowacyjnym w skali świata sprzęcie, takim jak:

– unit stomatologiczny Stern Weber S200, umożliwiający diagnostykę i leczenie pacjentów na najwyższym poziomie;

– cyfrowy pan tomograf Hyperion MRT z zastosowaną nowatorską Technologią Morfologicznego Rozpoznania (MRT), która automatycznie identyfikuje wymiary pacjenta oraz wszystkie parametry wymagane do uzyskania prawidłowego zdjęcia rentgenowskiego;

– cyfrowy aparat do ozonoterapii stomatologicznej OzonTrop XP+OZ, umożliwiający nieinwazyjne, szybkie, bezpieczne i bezbolesne leczenie,

– urządzenie do bezbolesnego znieczulenia komputerowego SleeperOne s4 umożliwiające wszystkie, poza transkortykalnymi, rodzaje znieczuleń.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.